Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Accenture

Η Intertranslations έχει αναλάβει για την εταιρεία μας πλήθος μεταφράσεων, κυρίως νομικά έγγραφα εμπιστευτικής φύσης, μελέτες σκοπιμότητας και οικονομικές εκθέσεις. Οι μεταφράσεις που λάβαμε ήταν υψηλής ποιότητας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες άμεσες και αποτελεσματικές. Η Intertranslations ακολούθησε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top