Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Ιατρικών Εγγράφων

Αποτελεσματικές μεταφράσεις Ιατρικών Εγγράφων άμεσα!

Οι μεταφραστές και οι επιμελητές της Intertranslations που ειδικεύονται σε ιατροφαρμακευτικές μεταφράσεις κατέχουν την απαραίτητη γνώση και τα προσόντα για την παροχή μεταφράσεων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Η Intertranslations έχει ασχοληθεί εκτενώς με μεταφράσεις ιατρικών/φαρμακευτικών κειμένων και είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων των επιστημών υγείας.

Τα έγγραφα μπορούν να καλύπτουν διάφορα θεματικά πεδία σχετικά με:

 • Δεδομένα κλινικών μελετών
 • Κλινικές δοκιμές
 • CMC
 • Εγκρίσεις φαρμάκων
 • Αρχεία ανάπτυξης φαρμάκων
 • Διαδικασίες παρασκευής φαρμάκων
 • Αιτήσεις ευρεσιτεχνιών φαρμάκων
 • Φακέλους καταχώρησης φαρμάκων
 • Διανομή και προώθηση φαρμάκων
 • Σήμανση και συσκευασία φαρμάκων
 • Ιατρικές πληροφορίες για ασθενείς και ιατρούς
 • Φύλλα οδηγιών ασθενών
 • Διαδικασίες δοκιμής
 • Ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών (PIL)
 • Συσκευασίες
 • Σήμανση
Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top