Μεταφράσεις Ιατρικών Εγγράφων

Αποτελεσματικές μεταφράσεις Ιατρικών Εγγράφων άμεσα!

Η Intertranslations έχει ασχοληθεί εκτενώς με μεταφράσεις ιατρικών/φαρμακευτικών κειμένων και είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων των επιστημών υγείας.

Τα έγγραφα μπορούν να καλύπτουν διάφορα θεματικά πεδία σχετικά με:

 • Δεδομένα κλινικών μελετών
 • Κλινικές δοκιμές
 • CMC
 • Εγκρίσεις φαρμάκων
 • Αρχεία ανάπτυξης φαρμάκων
 • Διαδικασίες παρασκευής φαρμάκων
 • Αιτήσεις ευρεσιτεχνιών φαρμάκων
 • Φακέλους καταχώρησης φαρμάκων
 • Διανομή και προώθηση φαρμάκων
 • Σήμανση και συσκευασία φαρμάκων
 • Ιατρικές πληροφορίες για ασθενείς και ιατρούς
 • Φύλλα οδηγιών ασθενών
 • Διαδικασίες δοκιμής
 • Ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών (PIL)
 • Συσκευασίες
 • Σήμανση

Οι μεταφραστές και οι επιμελητές της Intertranslations που ειδικεύονται σε ιατροφαρμακευτικές μεταφράσεις κατέχουν την απαραίτητη γνώση και τα προσόντα για την παροχή μεταφράσεων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.