Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφραστική Υπηρεσία

Intertranslations, η μεταφραστική υπηρεσία που αξίζετε για συνεργάτη σας.

Η μεταφραστική υπηρεσία της Intertranslations παρέχει πάσης φύσεως μεταφραστικές υπηρεσίες προς και από όλες τις ευρωπαϊκές, αραβικές και ασιατικές γλώσσες.

Η μεταφραστική υπηρεσία Intertranslations χτίζει μακρόχρονες και υγιείς συνεργασίες με βάσεις:

1. Αξιοπιστία και ασφάλεια σε όλες τις μεταφράσεις που θα αναλάβουμε για εσάς, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχων των εμπλεκόμενων μεταφραστών και υπαλλήλων της μεταφραστικής εταιρείας με μηδενικό ρίσκο σε θέματα ασφάλειας των αρχείων και των δεδομένων που μεταφράζετε.

2. Υψηλό ποιοτικό επίπεδο μεταφραστικών υπηρεσιών καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας και για όλα τα έργα που αποστέλλετε, με σωστή αποτύπωση της ήδη υπάρχουσας εταιρικής φιλοσοφίας και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της εταιρείας σας στα κείμενα.

3. Σταθερότητα στην ποιότητα της μετάφρασης που παραδίδεται και τυποποίηση της ποιότητας μέσα από τη δημιουργία μεταφραστικής μνήμης και ιδιαίτερης μεταφραστικής ομάδας αποκλειστικά για την εταιρεία σας.

4. Μέσω των τεχνολογικών συστημάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας, κατά τη μεταφραστική διαδικασία, περιορίζουμε σημαντικά, όχι μόνο το μεταφραστικό κόστος, αλλά και το χρόνο υλοποίησης της μετάφρασής σας.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top