Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα
Insights

Ενημερωτικό Υλικό

White Paper

Ο ρόλος της επίσημης μετάφρασης για τα ελληνικά δικαστήρια

Ο ρόλος της επίσημης μετάφρασης για τα ελληνικά δικαστήρια

Η ακρίβεια και η ταχύτητα στη μετάφραση κειμένων για τα ελληνικά δικαστήρια, συντελεί σημαντικά στην επιτυχή έκβαση μιας δίκης. Ενημερωθείτε για τις παραμέτρους που εξασφαλίζουν άρτια μετάφραση των εγγράφων μιας δικογραφίας και για τη βέλτιστη μεταφραστική διαδικασία που χρειάζεται να τηρείται.

Η διαφορά κρίνεται στη λεπτομέρεια!

White Paper

Άμεση μετάφραση εγγράφων δημοσίων διαγωνισμών

Άμεση μετάφραση εγγράφων δημοσίων διαγωνισμών

Ανακαλύψτε τη μεθοδολογία και τις μεταφραστικές λύσεις που σας βοηθούν να κερδίσετε χρόνο και να εξοικονομήσετε χρήματα. Αποφασίστε έγκαιρα αν θα συμμετάσχετε σε δημόσιο διαγωνισμό και ετοιμάστε άρτια οικονομική και τεχνική προσφορά.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top