Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

ISO 9001:2015 – Διαχείριση Ποιότητας

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο φέρουν ανεξάρτητη πιστοποίηση, καθιστώντας το πρότυπο ISO 9001 ένα από τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία διαχείρισης στον κόσμο.

Το πρότυπο ISO 9001:2015 έχει σχεδιαστεί να βοηθά τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την κάλυψη των αναγκών των πελατών και άλλων ενδιαφερομένων, με παράλληλη κάλυψη των θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν σε ένα προϊόν ή πρόγραμμα.

Αφορά στα θεμελιώδη στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και συγκεκριμένα στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν τη συμμόρφωση με το πρότυπο.

Η επιβεβαίωση τις κάλυψης των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 από μια επιχείρηση παρέχεται από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης.

Το πρότυπο ορίζει ότι η επιχείρηση οφείλει να συντάξει, να διατηρεί και να επικοινωνεί:

• τεκμηριωμένες διαδικασίες

• μια πολιτική ποιότητας

• ένα εγχειρίδιο ποιότητας

• πολυάριθμα αρχεία

• την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας

• παραδείγματα εφαρμογής

Το πρότυπο ISO 9001:2015 ακολουθεί μια κυκλική προσέγγιση βασισμένη στη διαδικασία που περιγράφεται με τους όρους Plan, Do, Check, Act (Σχεδιασμός, Δράση, Έλεγχος, Δράση). Η σύνοψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 έχει ως εξής:

Ενότητα 4: Πλαίσιο της επιχείρησης

Ενότητα 5: Ηγεσία

Ενότητα 6: Σχεδιασμός

Ενότητα 7: Υποστήριξη

Ενότητα 8: Λειτουργία

Ενότητα 9: Αξιολόγηση επιδόσεων

Ενότητα 10: Βελτίωση

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top