Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

ISO 18587:2017 – Post-editing: μετεπεξεργασία μηχανικής μετάφρασης

Το ISO 18587:2017 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών μετάφρασης με το πρότυπο και αναφέρει τις βέλτιστες πρακτικές για τη μετεπεξεργασία της μηχανικής μετάφρασης..

Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο καθορίζει τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών πόρων και την πρόσληψη ειδικευμένων post editors. Κατά την πρόσληψη ενός post editor, ο πάροχος υπηρεσιών μετάφρασης έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι ο post editor έχει τις απαραίτητες μεταφραστικές, γλωσσικές, τεχνικές και πολιτιστικές δεξιότητες και γνώσεις.

Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών μετάφρασης είναι πλήρως υπεύθυνος για ολόκληρο το έργο της μετεπεξεργασίας, σύμφωνα με το 18587:2017. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το διεθνές πρότυπο. Το πρώτο βήμα είναι να καθιερωθεί μια διαδικασία ώστε να προσδιορίσει εάν το κείμενο πηγής είναι κατάλληλο για μηχανική μετάφραση και μετεπεξεργασία. Θα πρέπει επίσης να συμβουλεύονται με τον πελάτη τους σε αυτό το στάδιο για να προσδιορίσουν τυχόν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την καταλληλότητα του κειμένου.

Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι σωστό στη σύνταξη, τη γραμματική και τη στίξη, καθώς και να είναι ακριβές, κατανοητό και στυλιστικά κατάλληλο. Ενώ ο στόχος της μετεπεξεργασίας είναι η παραγωγή μιας μετάφρασης που να είναι ισοδύναμη με την ποιότητα μιας ανθρώπινης μετάφρασης, οι post editors θα πρέπει να κάνουν μόνο αλλαγές που είναι απολύτως απαραίτητες. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη ακατέργαστη παραγωγή μηχανικής μετάφρασης.

Η πιστοποίηση ισχύει μόνο για περιεχόμενο που υποβάλλεται σε επεξεργασία από συστήματα μηχανικής εκμάθησης και προορίζεται για χρήση από παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης, τους πελάτες τους και τους post editors. Πέρα από αυτό, το ISO 17100:2015 θα είναι το γενικό πρότυπο για τις μεταφραστικές υπηρεσίες.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top