Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Cyber Essentials

Recent challenging projects

Το πρόγραμμα Cyber Essentials έχει αναπτυχθεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη βιομηχανία της χώρας, για να εκπληρώσει δύο λειτουργίες. Παρέχει μια σαφή δήλωση των βασικών ελέγχων που θα πρέπει να εφαρμόσουν όλοι οι οργανισμοί για να μετριάσουν τον κίνδυνο από κοινές απειλές μέσω του Διαδικτύου, στο πλαίσιο του Cyber Security. Επίσης, αυτό το πλαίσιο διασφάλισης προσφέρει στους οργανισμούς έναν μηχανισμό ώστε να αποδείξουν στους πελάτες, τους επενδυτές, τους ασφαλιστές και άλλους ότι έχουν λάβει αυτές τις βασικές προφυλάξεις.

Το Cyber Essentials προσφέρει μια καλή βάση για βασικά μέτρα ασφάλειας που μπορούν να υλοποιήσουν και να αξιοποιήσουν όλοι οι οργανισμοί. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων μπορεί να μειώσει σημαντικά την ευπάθεια ενός οργανισμού.

Το πρόγραμμα Cyber Essentials επικεντρώνεται στις επιθέσεις που προέρχονται από το Ίντερνετ κατά του συστήματος πληροφορικής ενός οργανισμού. Το Cyber Essentials επικεντρώνεται σε πέντε βασικά στοιχεία ελέγχου. Αυτά είναι:

  1. Τείχη προστασίας και πύλες διαδικτύου
  2. Ασφαλή διαμόρφωση
  3. Έλεγχος πρόσβασης
  4. Προστασία από κακόβουλο λογισμικό
  5. Διαχείριση των ενημερωμένων εκδόσεων
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top