Μετάφραση τευχών Διακηρύξεων/ τευχών Διαγωνισμού

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Η εταιρεία Intertranslations αναλαμβάνει την μετάφραση τευχών Διακηρύξεων και Διαγωνισμών σε όλες τις Ευρωπαϊκές, Ασιατικές και Αραβικές γλώσσες. Πιο συγκεκριμένα, το δυναμικό της αποτελείται από εξειδικευμένους μεταφραστές φυσικούς ομιλητές της γλώσσας στόχου που είναι σε θέση  να μεταφράσουν εξολοκλήρου τους όρους των τευχών ενός Διαγωνισμού  καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά ενός διαγωνιζόμενου στην γλώσσα του διαγωνισμού.

Οι απαιτήσεις των έργων αυτών είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς πρέπει να παραδίδονται άμεσα στο χρόνο που έχει οριστεί και η ποιότητα να είναι άρτια ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι της μετάφρασης της τεχνικής καθώς και της νομικής ορολογίας. Επιπλέον οι αριθμοί της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αποδίδονται ορθά γιατί σε αυτά τα στοιχεία βασίζεται ο πελάτης για να καταθέσει τη δική του πρόταση. Η εταιρεία μας, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία σε αυτού του είδους τις μεταφράσεις, μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε όλα τα παραπάνω, μειώνοντας σημαντικά το κόστος της μεταφραστικής διαδικασίας καθώς επίσης και να επιταχύνει τον χρόνο υλοποίησης της μετάφρασης.

Η Intertranslations στην μετάφραση τευχών Διαγωνισμού προσφέρει αξιοπιστία και ασφάλεια μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχων των εμπλεκόμενων μεταφραστών και υπαλλήλων της  με μηδενικό ρίσκο σε θέματα ασφαλείας των αρχείων και των δεδομένων που μεταφράζει. Η  εταιρεία, σύμφωνα με το ISO 27001:2013, εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών  και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει το απόρρητο των εγγράφων. Επίσης, είναι η πρώτη μεταφραστική εταιρεία στην Ελλάδα και μεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη που έχει επενδύσει σε πιστοποιημένα συστήματα (DIN/ EN/ ISO) παραγωγής, διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου μεταφραστικού έργου.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top