Μετάφραση τευχών Διακηρύξεων/ τευχών Διαγωνισμού

11/06/2021 Ειδικές Μεταφράσεις

Η εταιρεία Ιntertranslations αναλαμβάνει την μετάφραση τευχών Διακηρύξεων και Διαγωνισμού σε όλες τις Ευρωπαϊκές, Ασιατικές και Αραβικές γλώσσες. Πιο συγκεκριμένα, το δυναμικό της αποτελείται από εξειδικευμένους μεταφραστές φυσικούς ομιλητές της γλώσσας στόχου που είναι σε θέση  να μεταφράσουν εξολοκλήρου την τεχνική και οικονομική προσφορά καθώς και τους όρους των τευχών ενός Διαγωνισμού.

Οι απαιτήσεις των έργων αυτών είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς πρέπει να παραδίδονται άμεσα στο χρόνο που έχει οριστεί και η ποιότητα να είναι άρτια ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι της μετάφρασης της τεχνικής καθώς και της νομικής ορολογίας. Επιπλέον οι αριθμοί της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αποδίδονται ορθά γιατί σε αυτά τα στοιχεία βασίζεται ο πελάτης για να καταθέσει τη δική του πρόταση. Η εταιρεία μας, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία σε αυτού του είδους τις μεταφράσεις, μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε όλα τα παραπάνω, μειώνοντας σημαντικά το κόστος της μεταφραστικής διαδικασίας καθώς επίσης και να επιταχύνει τον χρόνο υλοποίησης της μετάφρασης.

Η Ιntertranslations στην μετάφραση των τευχών Διαγωνισμού προσφέρει αξιοπιστία και ασφάλεια μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχων των εμπλεκόμενων μεταφραστών και υπαλλήλων της μεταφραστικής εταιρείας με μηδενικό ρίσκο σε θέματα ασφαλείας των αρχείων και των δεδομένων που μεταφράζει. Η εταιρεία σύμφωνα με το ISO 27001:2013  εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει το απόρρητο των εγγράφων. Επίσης, είναι η πρώτη μεταφραστική εταιρεία στην Ελλάδα και μεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη που έχει επενδύσει σε πιστοποιημένα συστήματα (DIN/ EN/ ISO) παραγωγής, διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου μεταφραστικού έργου.