Post-Editing: πιστοποίηση ISO 18587:2017 για την Intertranslations στη μετεπεξεργασία μηχανικής μετάφρασης

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Στην Intertranslations προσθέσαμε πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιο πιστοποιήσεων μας την πιστοποίηση ISO 18587:2017. Το συγκεκριμένο πρότυπο απευθύνεται σε οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης και μετεπεξεργασίας και καθορίζει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την πλήρη επεξεργασία μηχανικής μετάφρασης με post-editors. Επίσης περιγράφει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται από τους post-editors για να διασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα μηχανικής μετάφρασης ελέγχεται διεξοδικά από ειδικούς.

Τεχνολογία μηχανικής μετάφρασης και μετεπεξεργασία

Η μηχανική μετάφραση είναι η διαδικασία χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (AI) για αυτόματη μετάφραση κειμένου από μια γλώσσα σε άλλη, δίχως την παρέμβαση μεταφραστή. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ μηχανικής μετάφρασης και μεταφραστικών μνημών, οι οποίες δημιουργούνται από τους μεταφραστές και επιτρέπουν το upcycling περιεχομένου με την ανάκληση και εκ νέου χρήση υπάρχοντος μεταφρασμένου κειμένου.

Μολονότι η τεχνολογία συστημάτων μηχανικής μετάφρασης είναι σημαντική για τη βιομηχανία της μετάφρασης, παρόλα αυτά έχει τους περιορισμούς της. Οι μηχανές μετάφρασης δεν έχουν ακόμη την ευαισθησία ενός μεταφραστή για να ανιχνεύουν τις λεπτές πολιτισμικές διαφορές και τις γλωσσικές αποχρώσεις. Το επίπεδο ποιότητας ποικίλλει επίσης ανάλογα με τον συνδυασμό γλώσσας και τους διαθέσιμους πόρους για την εκπαίδευση της μηχανής μετάφρασης. Ως αποτέλεσμα, η μηχανική μάθηση δεν παράγει πάντα συνεπή αποτελέσματα.

Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η μετεπεξεργασία, προσφέροντας βέλτιστα αποτελέσματα συνδυάζοντας την τεχνολογία μηχανικής μετάφρασης με την ανθρώπινη ευαισθησία. Η μετεπεξεργασία είναι η διαδικασία με την οποία οι μεταφραστές τροποποιούν τη μετάφραση που δημιουργείται από μηχανές μετάφρασης για να παράγουν μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να βελτιώσει τις μεταφράσεις ώστε να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο ποιότητας που προσφέρει η ανθρώπινη μετάφραση.

Παροχή ποιοτικών μεταφράσεων με ISO 18587

Το ISO 18587 καθορίζει τις απαιτήσεις για πλήρη μετεπεξεργασία με στόχο την επίτευξη ποιότητας μετάφρασης συγκρίσιμη με τις ανθρώπινες μεταφράσεις. Το πρότυπο ορίζει τα βήματα που πρέπει να κάνει μια μεταφραστική εταιρεία κατά τη διάρκεια της φάσης πριν και μετά την επεξεργασία. Αυτά περιλαμβάνουν έναν αρχικό έλεγχο καταλληλότητας για να διασφαλιστεί ότι οι γλωσσικοί συνδυασμοί, το περιεχόμενο και η μορφοποίηση του εγγράφου είναι κατάλληλα για μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου. Παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τους post-editors για να διασφαλιστεί ότι τα τελικά προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές των πελατών. 

Μαζί με τις διαδικασίες μετεπεξεργασίας μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου, αυτή η πιστοποίηση καθορίζει τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδική εκπαίδευση που απαιτούνται για τους post-editors με σκοπό την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Εκτός από τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες ενός μεταφραστή, οι post-editors πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μηχανικής μετάφρασης και τα εργαλεία μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή. Χρειάζεται επίσης να είναι σε θέση να προσδιορίσουν εάν η επεξεργασία της μηχανικής μετάφρασης έχει νόημα όσον αφορά στον χρόνο και την προσπάθεια που θα απαιτηθεί.

Τέλος, οι post-editors χρειάζεται να διαθέτουν μια διαδικασία για την παροχή σχολίων σχετικά με τα σφάλματα που προκύπτουν συχνά στη μηχανική μετάφραση. Αυτό είναι κρίσιμο για το μέλλον της μηχανικής μετάφρασης, καθώς θα βοηθήσει στην επισήμανση κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι post-editors. Αυτά μπορούν στη συνέχεια να διορθωθούν, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής μηχανικής μετάφρασης για μελλοντικά έργα.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το ISO 18587 περιλαμβάνει οδηγίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της πλήρους μετεπεξεργασίας. Αυτό το διαφοροποιεί από τη μερική μετεπεξεργασία, η οποία απλώς στοχεύει να κάνει το αποτέλεσμα πιο κατανοητό. Αντίθετα, η πλήρης μετεπεξεργασία στοχεύει στο να κάνει το αποτέλεσμα κατανοητό, αλλά και πιο κατάλληλο από άποψη στυλ, ώστε να μην ξεχωρίζει από μια ανθρώπινη μετάφραση.

Σχετικά με τις Intertranslations

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996, παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος μεταφραστικών υπηρεσιών από και προς όλες τις ευρωπαϊκές, ασιατικές και μεσανατολικές γλώσσες. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη μερική μετεπεξεργασία (Light Post-Editing) καθώς και την πλήρη μετεπεξεργασία (Full Post-Editing). Η εταιρεία πρόσφατα απέκτησε πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18587:2017.

Αυτό το πρότυπο προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο των πιστοποιήσεων που έχει αποκτήσει η εταιρεία όπως το ISO 17100:2015 και ISO 9001:2015, ενισχύοντας τη μακροχρόνια φήμη μας για ποιότητα στον κλάδο της τοπικοποίησης. Αυτές οι πιστοποιήσεις αποδεικνύουν την εξειδίκευσή μας στις υπηρεσίες μετεπεξεργασίας μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων ποιότητας και των προσαρμοσμένων λύσεων αυτόματης μετάφρασης.

Με ειδίκευση τόσο στη μερική όσο και στην πλήρη μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου, έχουμε επεξεργαστεί πάνω από 10 εκατομμύρια λέξεις σε περισσότερους από 50 γλωσσικούς συνδυασμούς. Διαθέτουμε εμπειρία σε παραλλαγές όπως τα καναδικά γαλλικά και τα λατινοαμερικανικά ισπανικά, με εξαιρετικά αποτελέσματα από τη χρήση του προηγμένου λογισμικό μηχανικής μετάφρασης μας.

Η ομάδα μας από εξειδικευμένους post-editors θα σας βοηθήσει να επιλέξετε ανάμεσα σε λύσεις πλήρους και μερικής μετεπεξεργασίας βάσει των αναγκών σας. Θα αξιολογήσουμε ποια λύση είναι κατάλληλη για το έργο σας λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τον συνδυασμό γλώσσας, τον τρόπο χρήσης της μετάφρασης καθώς και την ποιότητα της μηχανικής μετάφρασης.

Εάν θέλετε μια οικονομικά αποδοτική λύση που θα σας βοηθήσει να προσεγγίσετε γρήγορα ένα παγκόσμιο κοινό, τότε η μετεπεξεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος. Είτε επιλέξετε μερική είτε πλήρη μετεπεξεργασία, θα σας καθοδηγήσουμε σε όλη τη διαδικασία για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενό σας που έχει υποστεί επεξεργασία μεταφέρει αποτελεσματικά το μήνυμά σας.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι υπηρεσίες post-editing μπορούν να εγγυηθούν ποιοτικές μεταφράσεις με μειωμένο κόστος; Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στη μετεπεξεργασία.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top