Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο

Η ομάδα έμπειρων και άρτια καταρτισμένων συνεργατών μας θα βρίσκεται δίπλα σας για να επιλύσει τυχόν απορίες σχετικά με τις προβλέψεις του νόμου που αφορούν τη μετάφραση από δικηγόρο, ένα θέμα που αποτελεί συχνά αιτία σύγχυσης για το κοινό, καθυστερώντας τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας.

Η επίσημη μετάφραση από δικηγόρο είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές σας με το δημόσιο, αλλά και με ιδιωτικούς φορείς, είτε πρόκειται για την κατάθεση εγγράφων σε δημόσιες υπηρεσίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για τη ρύθμιση νομικών, φορολογικών ή άλλων οικονομικών ζητημάτων ή για διαγωνισμούς του δημοσίου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα ή άλλου είδους δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα στις ελληνικές ή σε ξένες αρχές, θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα εργασίας του αντίστοιχου φορέα ενώπιον του οποίου προσκομίζονται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων της αλλοδαπής προς τα ελληνικά, καθώς και μεταφράσεις ελληνικών εγγράφων προς οποιαδήποτε ξένη γλώσσα εκπονούνται (μεταξύ άλλων) από επαγγελματίες δικηγόρους. Οι μεταφράσεις αυτές έχουν πλήρη νομική ισχύ, εφόσον συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου και εφόσον έχουν εκπονηθεί από δικηγόρο που διαθέτει πιστοποιημένη επάρκεια στις γλώσσες από και προς τις οποίες εργάστηκε.

Η Intertranslations διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών με την υποστήριξη του εξειδικευμένου νομικού τμήματός της, που αναλαμβάνει την επικύρωση των εγγράφων σας. Στην ομάδα μας περιλαμβάνονται πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις εγγράφων κάθε είδους, με έμφαση στη λεπτομέρεια και τη σωστή διαχείριση της νομικής ορολογίας σε πλήρη ευθυγράμμιση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία συντάχθηκε το έγγραφο ή στην οποία πρόκειται να προσκομιστεί, με ήθος και επαγγελματισμό στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας.

Οι υπηρεσίες της Intertranslations σας καλύπτουν πλήρως σε νομικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας την επικύρωση της μετάφρασης από δικηγόρο με επαρκή γνώση τόσο της γλώσσας του πρωτοτύπου όσο και της γλώσσας στην οποία διενεργήθηκε η μετάφραση. Οι μεταφράσεις που εκπονούνται από την εταιρεία μας είναι, δηλαδή, ισότιμες με εκείνες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επιλέγοντας να εμπιστευθείτε την εταιρεία μας για τη μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων σας, λοιπόν, εξασφαλίζετε ταυτόχρονα άριστο χειρισμό του περιεχομένου σε γλωσσικό επίπεδο και πλήρη νομική κάλυψη όσον αφορά την αναγνώριση των εγγράφων αυτών από τους αρμόδιους φορείς.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε επί σειρά ετών τη μετάφραση και επικύρωση πτυχίων της ημεδαπής ή του εξωτερικού, μεταφράσεις πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γλωσσομάθειας, ιδιωτικών και δημοσίων νομικών εγγράφων, σε όλους τους πιθανούς γλωσσικούς συνδυασμούς. Εγγυούμαστε άρτιο μεταφραστικό αποτέλεσμα, πιστοποιημένο από τους έμπειρους νομικούς συνεργάτες μας ως προς την ακρίβεια και την ακέραιη μεταφορά των περιεχομένων του εγγράφου στη γλώσσα στόχο.

Εφόσον ο φορέας με τον οποίο συναλλάσσεστε έχει έδρα το εξωτερικό, προτείνεται να διευκρινίσετε εκ των προτέρων τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αναγνωρίζει τις μεταφράσεις που του προσκομίζονται ως επίσημες. Η εταιρεία μας θα είναι σε θέση να σας παράσχει τις μεταφραστικές υπηρεσίες που χρειάζεστε, πλαισιώνοντάς τες από την κατάλληλη νομική υποστήριξη, από τη λήψη του προς μετάφραση υλικού μέχρι και την κατάθεσή του στον αρμόδιο φορέα.

Αποφύγετε έγκαιρα τέτοια ζητήματα επικοινωνώντας μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με το κόστος και τη διαδικασία εκπόνησης του έργου σας.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top