Τρεις Συνήθεις Παγίδες στις Μεταφράσεις του Βιομηχανικού Κλάδου

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο εργάζεστε, στόχος της μετάφρασης είναι να διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία, να προάγει τη συνεργασία και να συμβάλλει στην ανάπτυξη  μιας εταιρείας. Ωστόσο, στον βιομηχανικό κλάδο, οι παγίδες που σχετίζονται με τη μετάφραση μπορούν να προκαλέσουν πλήθος προβλημάτων.

Τα συνήθη μεταφραστικά λάθη ή σφάλματα μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές ή νομικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, φτωχές μεταφράσεις στον τομέα του μάρκετινγκ μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην είσοδο μιας εταιρείας σε μια αγορά λόγω αδυναμίας απόδοσης του νοήματος ή έλλειψης καλής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να της κοστίσουν εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, οι λανθασμένες και χαμηλής ποιότητας μεταφράσεις στον βιομηχανικό κλάδο μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου της παραγωγής.

Για να αποφύγετε τις συνήθεις παγίδες στις μεταφράσεις του βιομηχανικού κλάδου, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε ποιες είναι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να επιλέξετε την κατάλληλη εταιρεία και να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε μεταφράσεις υψηλής ποιότητας.

1.      Συνεργασία με εταιρείες εξειδικευμένες στη μετάφραση τεχνικών κειμένων

Μία από τις πιο συνηθισμένες παγίδες είναι η επιλογή ακατάλληλης εταιρείας. Στη μετάφραση παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι διαφορετικοί τύποι εγγράφων καθώς απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές και προσεγγίσεις. Αυτό σημαίνει ότι, για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να επιλέξετε μια εταιρεία εξειδικευμένη στις τεχνικές μεταφράσεις.

Οι τεχνικές μεταφράσεις είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη μετάφρασης στον βιομηχανικό κλάδο. Αυτό το είδος κειμένων συντάσσεται από συντάκτες με τεχνικό υπόβαθρο και περιέχει τεχνικές, τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες. Ο κύριος σκοπός αυτών των εγγράφων είναι να βοηθήσουν τους χρήστες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα προϊόντα. Ως εκ τούτου, οι μεταφράσεις πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς, χωρίς περιθώρια για ασάφειες ή λάθη.

Αυτό το είδος μετάφρασης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους μεταφραστές με εμπειρία στον κλάδο σας. Συνεργαζόμενοι με επαγγελματίες μεταφραστές εξειδικευμένους στα τεχνικά κείμενα, μπορείτε να διασφαλίσετε την ποιότητα της μετάφρασής σας ώστε να μεταφέρονται στους πελάτες σας οι σωστές πληροφορίες.

2.      Εξασφάλιση ορθότητας και αποφυγή λαθών

Μια άλλη συνήθης παγίδα είναι η υποτίμηση της σημασίας και των δεξιοτήτων που συνεπάγεται η μετάφραση εγγράφων του βιομηχανικού κλάδου. Το στάδιο της μετάφρασης μένει συχνά τελευταίο, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια εύκολη εργασία όπου αντικαθιστά κανείς μια λέξη με την αντίστοιχή της στη γλώσσα-στόχο. Ωστόσο, η διαδικασία της μετάφρασης είναι πολύ πιο σύνθετη και ακόμη και το παραμικρό λάθος μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, όπως:

  • Αποτυχία προώθησης ενός προϊόντος σε νέα αγορά λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσαρμογής στην τοπική αγορά  
  • Παραγωγή προϊόντων χαμηλής ποιότητας εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων υλικών ή μεθόδων κατά τη διαδικασία παραγωγής
  • Αδυναμία απόκτησης πιστοποίησης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
  • Απώλεια του ενδιαφέροντος των καταναλωτών λόγω έλλειψης πληροφοριών ή χαμηλής ποιότητας τοπικοποίησης των εγγράφων του προϊόντος
  • Αδυναμία κατασκευής των προϊόντων λόγω μεταφραστικών λαθών που οδηγούν σε εσφαλμένη διαδικασία κατασκευής ή σε κακή χρήση συγκεκριμένων μηχανημάτων ή τεχνολογιών

Για τους κατασκευαστές, η χαμηλή ποιότητα της μετάφρασης των σταδίων παραγωγής, των διαδικασιών και των υλικών κατασκευής μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της διαδικασίας κατασκευής. Οι  λανθασμένες μεταφράσεις και τα σφάλματα μπορεί να προκύψουν από την ανεπαρκή μετάφραση της ειδικής ορολογίας του κλάδου ή από την έλλειψη τοπικοποίησης.

Γι’ αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεργάζεστε με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου, οι οποίοι είναι επίσης ειδικοί στον τομέα. Θα μπορούν να επιλέξουν τη σωστή ορολογία και προσέγγιση για τη μετάφρασή σας, παρέχοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

3.      Διαχείριση έργου και καθυστερήσεις

Χωρίς κατάλληλη διαχείριση, τα μεταφραστικά έργα μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και να έχουν ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να χάσουν τις προθεσμίες τους. Η κακή διαχείριση μπορεί, επίσης, να προκαλέσει άλλα προβλήματα, όπως μεταφράσεις από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση ή αδυναμία συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις της αγοράς-στόχου.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συνεργάζεστε με εταιρείες που διαθέτουν πιστοποίηση ISO. Αυτές οι πιστοποιήσεις κυμαίνονται από την ποιότητα και την ορθότητα έως τη διαχείριση έργων. Για να πιστοποιηθούν, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες. Επιλέγοντας έναν πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών μετάφρασης, μπορείτε να αποφύγετε τις καθυστερήσεις και να γλιτώσετε τον χρόνο, την προσπάθεια και τα χρήματα που απαιτούνται για τη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

 Πώς να αποφύγετε αυτές τις συνήθεις παγίδες

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε αυτές τις παγίδες είναι να συνεργαστείτε με έναν επαγγελματία πάροχο γλωσσικών υπηρεσιών, ο οποίος διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να παρέχει στην εταιρεία σας ακριβείς μεταφράσεις, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησής σας. Υπάρχουν, όμως, και διάφορα πράγματα που μπορείτε να κάνετε εσείς για να βοηθήσετε την εταιρεία που έχετε επιλέξει τόσο εκ των προτέρων όσο και κατά τη διάρκεια του έργου.

Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε μια υψηλής ποιότητας μετάφραση, πρέπει να παρέχετε στον πάροχο γλωσσικών υπηρεσιών τα εξής:

  • Μια λίστα με όλους τους σχετικούς όρους, την τεχνική γλώσσα, τις συντομογραφίες και/ή τα ακρωνύμια του κλάδου
  • Ειδικές κατευθυντήριες γραμμές από την εταιρεία σας
  • Λεπτομέρειες σχετικά με το κοινό-στόχο, την αγορά-στόχο και τη γλώσσα-στόχο (για παράδειγμα, γαλλικά Καναδά, ισπανικά από τη Χιλή…)
  • Μια μεταφραστική μνήμη, εφόσον διαθέτετε
  • Προθυμία να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις του διαχειριστή έργου

Η αποφυγή αυτών των κοινών μεταφραστικών παγίδων είναι εξαιρετικά σημαντική για έναν επαγγελματία πάροχο μεταφράσεων όπως η Intertranslations. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 27 ετών, βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας παρέχοντας μεταφράσεις υψηλής ποιότητας, που βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν στις διεθνείς τους προσπάθειες.

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, οι κατασκευαστές μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της μετάφρασης και να εξασφαλίσουν ακριβείς, υψηλής ποιότητας μεταφράσεις που συμβάλλουν στη διεθνή επιτυχία τους.

Συμπερασματικά, ο κλάδος της βιομηχανίας και των κατασκευών αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις στη μετάφραση που μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Η αποφυγή κοινών παγίδων, όπως η επιλογή του σωστού οργανισμού, η διασφάλιση της ακρίβειας και η αποφυγή σφαλμάτων, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση του έργου, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή μετάφραση του κλάδου της βιομηχανίας και των κατασκευών.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μετάφρασης και τοπικοποίησης που παρέχουμε, επικοινωνήστε με την εξειδικευμένη ομάδα μεταφραστών τεχνικών κειμένων. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας υποστηρίξουμε με ακριβείς, υψηλής ποιότητας μεταφράσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, συμβάλλοντας στην πορεία σας προς την επιτυχία στην παγκόσμια αγορά.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό στη μετάφραση τεχνικών κειμένων

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top