Πόσο σημαντική είναι η νομική μετάφραση για τις επιχειρήσεις;

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Η νομική μετάφραση, δηλαδή η μετάφραση νομικής ορολογίας, αποτελεί έναν εξειδικευμένο τύπο μετάφρασης με εφαρμογή στον τομέα της Νομικής. Η νομική μετάφραση συνδυάζει τη βαθιά γνώση της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-προορισμού καθώς και τη γνώση των νομικών όρων.

Αυτός ο τύπος μετάφρασης δεν είναι απαραίτητος μόνο για τη μετάφραση εγγράφων για διεθνείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν διάφορες γλώσσες, αλλά και για άλλους τομείς όπως:

–          Θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

–          Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

–          Συναλλαγές

–          Δικαστικές διαμάχες

–          Διαχείριση

–          Ασφαλιστικές απαιτήσεις

–          Επιχειρηματικές συμβάσεις και συμφωνίες

Με την εκτεταμένη εμπειρία τους σε νομικά θέματα, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς φροντίζουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας μεταφράσεις, σεβόμενοι τους κανονισμούς και τους διεθνείς νόμους.

Η μετάφραση νομικών εγγράφων είναι πολύπλοκη λόγω της ειδικής νομικής ορολογίας κάθε νομικού συστήματος. Η νομική ορολογία μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί ακόμη και για τους φυσικούς ομιλητές. Η πρόκληση για τον μεταφραστή είναι να είναι σε θέση να μεταφράσει το έγγραφο στη γλώσσα-στόχο του πελάτη διατηρώντας το νόημα στην απόδοση του κειμένου, διατηρώντας ταυτόχρονα τη νομική προστασία του πελάτη. Για παράδειγμα, μια εσφαλμένη μετάφραση σε μια σύμβαση ή σε μια ασφαλιστική αξίωση μπορεί να έχει σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες για μια εταιρεία. 

Αυτός είναι ένας κύριος λόγος για τον οποίο οι εταιρείες αναθέτουν τα έργα τους σε μεταφραστικές εταιρείες. Οι μεταφραστικές εταιρείες διαθέτουν γλωσσικές ομάδες που τηρούν τις προθεσμίες των έργων, ειδικά όταν πρόκειται για έργα με περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Η συνεργασία με ομάδες έμπειρων μεταφραστών εγγυάται την εφαρμογή της «αρχής του ελέγχου και από δεύτερο πρόσωπο», που σημαίνει ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από μεταφραστές σχετικά με τη μετάφραση νομικών εγγράφων πρέπει να εγκρίνονται από τουλάχιστον δύο άτομα. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο ελέγχεται διπλά και αποτρέπονται αποκλίσεις και λάθη σε όλη τη διαδικασία μετάφρασης. Επιπλέον, η συνεργασία με μεταφραστική εταιρεία εγγυάται στον πελάτη την ασφάλεια ότι οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από ελαττωματική μετάφραση καλύπτεται με αποζημίωση. Τέλος, η συνεργασία με μεταφραστικές εταιρείες μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα όσον αφορά το κόστος και τον προϋπολογισμό.

Στις νομικές μεταφράσεις, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και πρέπει να γίνεται ακριβής μετάφραση για την αποφυγή κυρώσεων και νομικών διαφορών. Εάν θέλετε να αποφύγετε να ξοδέψετε άσκοπα χρήματα και να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να κάνετε επιλογή του μέρους του κειμένου που χρειάζεται μετάφραση, πριν στείλετε ολόκληρο το έγγραφο στον μεταφραστή ή στην μεταφραστική εταιρεία. Σε αυτή τη περίπτωση θα μεταφραστούν μόνο τα επιλεγμένα σημεία, γεγονός που θα μειώσει το κόστος συνολικά.

Ανάλογα με τη χώρα και τον τύπο του εγγράφου, οι Αρχές και η Διοίκηση ενδέχεται να χρειάζονται συγκεκριμένο επίπεδο πιστοποίησης, όπως πιστοποιημένη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή ή επίσημο μεταφραστικό φορέα, επίσημο έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία βάσει νομοθεσίας, ή επισημείωση της Χάγης (apostille). Ορισμένοι φορείς μπορούν να παρέχουν διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης. Μία κατάλληλη μεταφραστική εταιρεία θα μπορέσει να σας παρέχει τον τύπο πιστοποίησης που χρειάζεστε.

Θα πρέπει να καθορίσετε όχι μόνο τον τύπο πιστοποίησης που θέλετε αλλά και τη χώρα στην οποία θα σταλεί το έγγραφό σας, ώστε η πιστοποίηση να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο και να σας καλύπτει για την χρήση που την χρειάζεστε. Για παράδειγμα, μια αίτηση διαγωνισμού στη Γαλλία απαιτεί μετάφραση από μεταφραστή που έχει ορκιστεί σε γαλλικό Εφετείο προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη. Χωρίς ορκωτό μεταφραστή, η μετάφραση θα είναι άκυρη και η προσφορά θα απορριφθεί από τη Γαλλική Διοίκηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί να εφαρμοστεί η μέθοδος τοπικοποίησης έτσι ώστε το κείμενο όχι μόνο να μεταφραστεί στη γλώσσα που ζητήθηκε, αλλά σύμφωνα με τους πολιτιστικούς όρους της χώρας και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής γλώσσας. Ακόμα και εάν το κόστος της νομικής μετάφρασης είναι υψηλό, η ιδανική επιλογή είναι να αναθέσετε το έργο σας σε μεταφραστική εταιρεία. Είναι σκόπιμο να ζητήσετε τη βοήθεια επαγγελματιών για νομικές μεταφραστικές υπηρεσίες, ώστε να σας παρέχουν μια ακριβή μετάφραση που θα είναι νομικά δεσμευτική και σε συμφωνία με τα πρωτότυπα έγγραφά σας

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top