Μετάφραση στην εποχή του κορονοϊού

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Η πανδημία COVID-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία μας, δημιουργώντας νέες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Η πανδημία έπληξε από τον ιατρικό τομέα, μέχρι και το λιανεμπόριο αλλά και την εστίαση και τον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι άνθρωποι κατέφυγαν σε διαδικτυακές αγορές για όλες τις βασικές τους ανάγκες, πράγμα που οδήγησε στην ένταξη των μικρών επιχειρήσεων στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές σε πολλές βιομηχανίες ήταν η εισαγωγή και καθιέρωση της τηλεργασίας. Αντίστοιχα, ο κλάδος της μετάφρασης δεν έμεινε ανεπηρέαστος  από τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία.

Αλλαγές στον κλάδο της μετάφρασης

Η εξ αποστάσεως εργασία δεν είναι κάτι νέο για τη βιομηχανία μετάφρασης και διερμηνείας. Η προσφορά υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης απαιτεί συνεργασία με γηγενείς ομιλητές της γλώσσας – στόχου. Αυτό διασφαλίζει ότι οι μεταφραστές που εργάζονται σε ένα έργο έχουν τη γλωσσική επάρκεια και εμπειρία που απαιτούνται για να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπόδια με επιτυχία.

Η συνεργασία με εγγενείς ομιλητές απαιτεί την συνεργασία με επαγγελματίες μεταφραστές από όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, η τηλεργασία υπήρξε από καιρό μια δημοφιλής λύση για επαγγελματίες του κλάδου της μετάφρασης, πράγμα που μας διευκόλυνε να προσαρμοστούμε σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η αυτόματη μετάφραση αποδείχθηκε εξίσου σημαντική με την ανθρώπινη μετάφραση. Με πολλές επιχειρήσεις να αποφύγουν το οριστικό κλείσιμο και την μείωση της κερδοφορίας τους, η τηλεργασία βοήθησε στη μείωση του κόστους και στην εξοικονόμηση χρόνου στις μεταφράσεις.

Η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των μεταφραστικών αναγκών για ιατρικά κείμενα περισσότερο από ποτέ. Ιατρικές και φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και ερευνητές από όλο τον κόσμο, ανέθεσαν σε παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών την μετάφραση των τελευταίων πληροφοριών σχετικά με τον ιό.

Το μέλλον της μετάφρασης στον ιατρικό κλάδο

Η ταχύτητα με την οποία σημειώθηκε πρόοδος στον ιατρικό κλάδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας οφείλεται εν μέρει στις υπηρεσίες ιατρικής μετάφρασης. Χωρίς αυτές τις υπηρεσίες, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα να προχωρήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης.

Αλλά αυτή η συνεργασία δεν υφίσταται χωρίς προκλήσεις, ακόμη και σε έναν κόσμο μετά την εποχή της πανδημίας. Οι νομικές απαιτήσεις για την πώληση σε νέες αγορές αλλάζουν συνεχώς, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, οι μεταφραστικές εταιρείες πρέπει να είναι ενήμερες και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν νέους κανονισμούς, διαδικασίες και πρότυπα.

Για την πώληση ιατρικών προϊόντων σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ιατρικά έγγραφα πρέπει να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για τις εταιρείες του ιατρικού κλάδου είναι η συνεργασία τους με μεταφραστικές υπηρεσίες.

Ενώ η κρίση COVID-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο σε κάθε κλάδο, έφερε επίσης και νέες ευκαιρίες σε ορισμένους τομείς. Διαμόρφωσε τον τρόπο εργασίας και συντέλεσε στην συνεργασία των εταιρειών σε πολλές βιομηχανίες. Για τη μεταφραστική βιομηχανία, η κρίση τόνισε τη σημασία του ρόλου που παίζει η γλώσσα στην ιατρική πρόοδο σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, μπορούμε να αναμένουμε αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες γλωσσών στην εποχή μετά την πανδημία. 

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top