Επικύρωση μετάφρασης από δικηγόρο: Πότε και γιατί

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Συχνά στις συναλλαγές μας με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως υπουργεία, πανεπιστήμια, δήμους, εφορίες, αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς, ζητείται επικυρωμένη (ή επίσημη) μετάφραση εγγράφων προκειμένου να πιστοποιηθεί η εγκυρότητά τους. Στην Ελλάδα οι μεταφράσεις επικυρώνονται συχνά από δικηγόρο. Τι είναι, όμως, η επικύρωση μετάφρασης από δικηγόρο και σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται;

Επικύρωση μετάφρασης από δικηγόρο

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις φέρουν σφραγίδα δικηγόρου που διαθέτει πιστοποίηση στις ξένες γλώσσες από ή/και προς τις οποίες μεταφράζει, ώστε να μπορεί να αποδείξει την επάρκειά του σε αυτές τις γλώσσες αν του ζητηθεί από οποιαδήποτε υπηρεσία. Επιπλέον, με την υπογραφή του, ο δικηγόρος αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια της μετάφρασης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η διαδικασία της επικύρωσης μετάφρασης από δικηγόρο αναγνωρίζεται ως ισότιμη με αυτή που διεξάγει το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων της αλλοδαπής προς τα ελληνικά, καθώς και οι μεταφράσεις ελληνικών εγγράφων προς οποιαδήποτε ξένη γλώσσα εκπονούνται από επαγγελματίες δικηγόρους. Βάσει του ν. 4194/2013 (Α΄ 36), «Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε».

Εάν ο φορέας με τον οποίο συναλλάσσεστε έχει έδρα το εξωτερικό, καλό είναι να γνωρίζετε εκ των προτέρων υπό ποιες προϋποθέσεις αναγνωρίζει ως επίσημες τις μεταφράσεις που προσκομίζονται σε αυτόν.

Πότε χρειάζεστε επικυρωμένη μετάφραση;

Οι εταιρείες χρειάζονται συχνά επικυρωμένες μεταφράσεις. Για αυτόν τον λόγο η υπηρεσία της επικύρωσης βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων τους ανάμεσα στα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής μεταφραστικού οργανισμού. Οι εταιρείες χρειάζεται να διερευνήσουν αν παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία και να βεβαιωθούν ότι οι επικυρωμένες μεταφράσεις που θα λαμβάνουν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Η διεθνής επικοινωνία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, από την επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι τη νομοθεσία και τις δημόσιες υπηρεσίες, απαιτεί μετάφραση και επικύρωση διαφόρων εγγράφων. Καθώς οι εταιρείες επεκτείνονται σε νέες αγορές και συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους, η ανάγκη για επίσημες, νομικά αναγνωρισμένες μεταφράσεις αυξάνεται. Αυτό μπορεί να καλύπτει την προετοιμασία συμβάσεων, νομικών εγγράφων ή ακόμη και διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών είναι θεμελιώδης αρχή, οι επικυρωμένες μεταφράσεις παίζουν κρίσιμο ρόλο. Ειδικά για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες μέλη, η επικύρωση μεταφράσεων διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες χρειάζονται επικυρωμένες μεταφράσεις είναι οι εξής:

  • Eφορίες: Οι πολυεθνικές εταιρείες ή όσες επιχειρήσεις συνεργάζονται με το εξωτερικό χρειάζεται να καταθέτουν στην εφορία δικαιολογητικά μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα από δικηγόρο.
  • Τράπεζες: Σε πολλές συναλλαγές με τράπεζες, όπως όταν μια εταιρεία χρειάζεται να ανοίξει λογαριασμό, τα σχετικά ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
  • Δημόσιοι διαγωνισμοί: Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά που κατατίθενται στο πλαίσιο δημόσιων διαγωνισμών πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
  • Δικαστήρια: Όλα τα ξενόγλωσσα νομικά έγγραφα που πρέπει να καταθέτουν στο δικαστήριο οι δικηγόροι πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Η υπηρεσία της επικύρωσης είναι απαραίτητη, καθώς προσδίδει στα έγγραφα νομική ισχύ και κάλυψη. Επιπλέον, οι επικυρωμένες μεταφράσεις γίνονται δεκτές από κάθε υπηρεσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διευκολύνοντας τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας.

Ποια είναι η διαδικασία της επικυρωμένης μετάφρασης από δικηγόρο;

Η επικύρωση από δικηγόρο αποτελεί το τελευταίο και σημαντικότερο στάδιο της διαδικασίας της μετάφρασης εγγράφων. Το πρώτο στάδιο ξεκινά με την υπηρεσία OCR, όπου το δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο κείμενο αναγνωρίζεται και μετατρέπεται σε ηλεκτρονική μορφή, διευκολύνοντας την επεξεργασία του κειμένου και την προετοιμασία για μετάφραση. Στη συνέχεια, η υπηρεσία μετάφρασης αναλαμβάνει τη γραπτή απόδοση του κειμένου από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο. Έπειτα ακολουθεί η υπηρεσία αναθεώρησης, όπου το μεταφρασμένο κείμενο ελέγχεται επιμελώς. Στη συνέχεια η υπηρεσία σελιδοποίησης (DTP) διασφαλίζει ότι το μεταφρασμένο κείμενο εμφανίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το πρωτότυπο, διατηρώντας τη μορφή και τη δομή του.

Τέλος, ακολουθεί η υπηρεσία επικύρωσης μετάφρασης από δικηγόρο. Οι επίσημες μεταφράσεις φέρουν σφραγίδα από δικηγόρο που είναι εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει τέτοιου είδους μεταφράσεις. Οι δικηγόροι που διαθέτουν γνώση της σχετικής γλώσσας και είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο Δικηγορικό Σύλλογο, αναλαμβάνουν την υπογραφή και τη νομική ευθύνη για την ακρίβεια και τη νομική ορθότητα της μετάφρασης.

Γιατί να επιλέξετε την Intertranslations για επικυρωμένες μεταφράσεις

Στην Intertranslations διαθέτουμε πάνω από 25ετή εμπειρία στην παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών με την υποστήριξη του εξειδικευμένου νομικού τμήματός μας, που αναλαμβάνει την επικύρωση των εγγράφων σας. Οι μεταφράσεις μας είναι ισότιμες με εκείνες του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, φροντίζουμε η επικύρωση να γίνεται την ίδια ημέρα με την ολοκλήρωση της μετάφρασης.

Επιλέγοντας να εμπιστευθείτε την εταιρεία μας για τη μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων σας, εξασφαλίζετε ταυτόχρονα άριστη αποτύπωση του περιεχομένου σε γλωσσικό επίπεδο και πλήρη νομική κάλυψη όσον αφορά την αναγνώριση των εγγράφων σας από τους αρμόδιους φορείς.

Η ομάδα των έμπειρων και καταρτισμένων συνεργατών μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top