Επαγγελματικές Μεταφράσεις Νομικών Κειμένων: τα Μυστικά

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Οι νομικές μεταφράσεις απαιτούν τη μέγιστη δυνατή ορθότητα και ακρίβεια. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η σαφής απόδοση του νοήματος των νομικών, οικονομικών και επιχειρηματικών εγγράφων σας παρά τα γλωσσικά εμπόδια και γίνει σωστή διαχείριση της νομικής ορολογίας ώστε να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία συντάχθηκε το έγγραφο ή στην οποία πρόκειται να προσκομιστεί. Πώς μπορείτε όμως να είστε σίγουροι ότι η μετάφραση που θα λάβετε έχει την απαιτούμενη ποιότητα; Ανακαλύψτε πώς η υπηρεσία επικυρωμένης μετάφρασης σας βοηθά να εξασφαλίσετε τον στόχο σας.

Τι σημαίνει «επικυρωμένη μετάφραση»;      

Επικυρωμένη (ή επίσημη) μετάφραση είναι ένα μεταφρασμένο έγγραφο που υπογράφεται από τον μεταφραστή, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την αξιοπιστία και ορθότητα του περιεχομένου. Καθώς οι επικυρωμένες μεταφράσεις συνήθως χρησιμοποιούνται σε επίσημες διαδικασίες, πολλοί δικηγόροι, διευθυντές των τμημάτων προμηθειών και επαγγελματίες διασφάλισης ποιότητας τις χρειάζονται για νομικούς σκοπούς.

Ως μεταφραστική εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 20771:2020 με αυστηρές διαδικασίες, η ομάδα της Intertranslations διαθέτει τεχνογνωσία στις νομικές μεταφράσεις και εγγυάται υψηλή ποιότητα του αποτελέσματος. Με βάση την πολυετή πείρα μας στις νομικές μεταφράσεις συγκεντρώσαμε τους πιο βασικούς παράγοντες για την παραγωγή ορθών και ακριβών νομικών μεταφράσεων, ενώ παράλληλα απαντούμε σε συνήθεις προβληματισμούς των πελατών σχετικά με τον χρόνο, την ποιότητα και την τιμή.

1. Εξειδικευμένοι μεταφραστές νομικών κειμένων  

Το πρώτο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι οι επικυρωμένες μεταφράσεις νομικών εγγράφων πληρούν τα αναμενόμενα πρότυπα ποιότητας είναι η συνεργασία με επαγγελματίες μεταφραστές που ειδικεύονται στις νομικές μεταφράσεις. Διαθέτουν βαθιά κατανόηση της ορολογίας, των εννοιών και των λεπτών γλωσσικών διαφορών ώστε να μπορούν να παραδώσουν ορθές μεταφράσεις που θα αντικατοπτρίζουν το νόημα των πρωτότυπων εγγράφων σας.

Στην Intertranslations διαθέτουμε μια ομάδα έμπειρων μεταφραστών νομικών κειμένων, που είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας-στόχου. Αυτό σημαίνει ότι, συνεργαζόμενοι την εταιρία μας, αποκτάτε πρόσβαση σε άριστους επαγγελματίες αυτού του εξειδικευμένου κλάδου.

2. Κατανόηση του πλαισίου

Η μετάφραση νομικών εγγράφων, καθώς και άλλων οικονομικών και επιχειρηματικών εγγράφων, απαιτεί κάτι περισσότερο από απλή γλωσσική επάρκεια. Η πλήρης κατανόηση των νομικών συστημάτων, των επιχειρηματικών πρακτικών και του πολιτισμικού πλαισίου τόσο της γλώσσας-πηγής όσο και της γλώσσας-στόχου είναι εξίσου απαραίτητη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νομικές έννοιες συχνά διαφέρουν από χώρα σε χώρα και, ως εκ τούτου, οι ορθές μεταφράσεις απαιτούν βαθιά κατανόηση των σχετικών νομικών πλαισίων. Συνεργαζόμενοι με μεταφραστές εξειδικευμένους στη νομική ορολογία και το νομικό σύστημα της γλώσσας-στόχου, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι μεταφράσεις σας συμμορφώνονται και με τυχόν τοπικές νομικές απαιτήσεις.

3. Μέτρα διασφάλισης ποιότητας

Μόλις βρείτε τον κατάλληλο μεταφραστή, τα ισχυρά μέτρα διασφάλισης ποιότητας είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα των νομικών μεταφράσεων. Αυτό περιλαμβάνει πολλά στάδια, από τη μετάφραση και την επιμέλεια έως τη διόρθωση και την τελική αναθεώρηση.

Στην Intertranslations η δέσμευσή μας στην ποιότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια σημαίνει ότι τηρούμε τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου καθ’ όλη τη μεταφραστική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, εγγυόμαστε ότι τα μεταφρασμένα έγγραφά σας δεν περιέχουν λάθη, παρουσιάζουν συνέπεια και μεταφέρουν με ορθότητα το επιδιωκόμενο μήνυμα, διασφαλίζοντας ότι οι νομικές μεταφράσεις μας ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα.

4. Εξισορρόπηση χρόνου, ποιότητας και τιμής

Αν και οι χρονικοί περιορισμοί είναι συχνά μεγάλο ζήτημα για τους δικηγόρους, τους διευθυντές τμημάτων προμηθειών και τους επαγγελματίες διασφάλισης ποιότητας, είναι σημαντικό να να μην τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα. Οι βιαστικές μεταφράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λάθη, παραλείψεις και παρερμηνείες, που μπορεί να έχουν σοβαρές νομικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Ωστόσο, κατανοούμε τη σημασία της έγκαιρης παράδοσης, γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει αυστηρές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν τις μεταφράσεις χωρίς να υπονομεύεται η ορθότητα. Οι εξορθολογισμένες διαδικασίες μας, οι ειδικές ομάδες και η αποτελεσματική διαχείριση έργων συνδυάζονται με μεταφραστικές τεχνολογίες αιχμής. Αυτό μας επιτρέπει να τηρούμε τις προθεσμίες, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και την ακρίβεια των νομικών σας μεταφράσεων.

Υπηρεσίες επικυρωμένων μεταφράσεων που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Οι ορθές και ακριβείς νομικές μεταφράσεις είναι καίριας σημασίας για τους δικηγόρους, τους διευθυντές τμημάτων προμηθειών και τους επαγγελματίες διασφάλισης ποιότητας που επιδιώκουν την αποτελεσματική επικοινωνία πέρα από γλωσσικά εμπόδια. Συνεργαζόμενοι με μια εταιρεία εξειδικευμένη στη μετάφραση και την τοπικοποίηση, όπως η Intertranslations, μπορείτε να διασφαλίσετε την ορθότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα των νομικών, οικονομικών και επιχειρηματικών εγγράφων σας.

Με την πιστοποίηση ISO 20771:2020 και τη δέσμευσή μας στην αριστεία, παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της αγοράς-στόχου. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι το μεταφρασμένο περιεχόμενο είναι σωστό, ακριβές και νομικά ορθό, χαρίζοντάς σας αίσθημα σιγουριάς όταν αντιμετωπίζετε διεθνή νομικά ζητήματα.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό στη νομική μετάφραση.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top