Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις

Μετατρέψτε τις μεταφράσεις σε κέρδος εδώ!

Το τμήμα χρηματοοικονομικών μεταφράσεων της Intertranslations έχει εξελιχθεί παράλληλα με τις ανάγκες μετάφρασης του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγαλύτερων οικονομικών οίκων του κόσμου.

Ως αποτέλεσμα οι μεταφράσεις χρηματοοικονομικών έργων της εταιρείας είναι ποιοτικά άρτιες με τα πιο υψηλά standards και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση των οικονομικών συνδέσμων μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας.

Χάρη στην εξειδικευμένη υποδομή και τις υπηρεσίες για χρηματοοικονομικές μεταφράσεις που παρέχει η Intertranslations, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε εύκολα τα μεταφραστικά σας έργα από την αρχή έως και την παράδοση τους και να είστε σε στενή επικοινωνία με τον διαχειριστή του έργου σας αλλά και τον ειδικά εντεταλμένο μεταφραστικό σας σύμβουλο.

Η στήριξή μας με ακριβείς και άμεσες μεταφράσεις προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας τους. Με αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, η Intertranslations είναι ο βασικός συνεργάτης μεταφραστικών υπηρεσιών για πλήθος εταιρειών και ιδρυμάτων του οικονομικού τομέα.

Μας εμπιστεύονται

HSBC AthexgroupEuroxx