Νομικές Μεταφράσεις

Μεταφράστε τα έγγραφά σας τώρα!

Οι νομικές μεταφράσεις της Intertranslations αποσκοπούν στο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και πραγματοποιούνται από μεταφραστές εξειδικευμένους στη νομοθεσία της κάθε χώρας.

Επίσης, η Intertranslations μπορεί να εγγυηθεί την πιστότητα των νομικών μεταφράσεων της λόγω της χρήσης εκτεταμένων τραπεζών μνήμης νομικής ορολογίας που έχει χτίσει κατά την 20ετή και πλέον εμπειρία της σε μεταφράσεις νομικών κειμένων κάθε είδους.

Έχοντας την ευχέρεια να ορίσει τον κατάλληλο μεταφραστή από το πλήθος των επίλεκτων συνεργατών της, η Intertranslations διασφαλίζει ότι η μεταφραστική ομάδα που αναλαμβάνει έργα νομικής μετάφρασης έχει εμπειρία στις νομικές μεταφράσεις καθώς και την τεχνογνωσία να τηρεί τα σχετικά πρότυπα.

Μας εμπιστεύονται

KPMG ChiotelisKaratzas