Ιατροφαρμακευτικές Μεταφράσεις

Βρείτε την κατάλληλη θεραπεία εδώ!

Η Intertranslations έχει ασχοληθεί εκτενώς με ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις και έχει δημιουργήσει απαράμιλλο όνομά στον τομέα αυτό. Οι μεταφραστές και οι επιμελητές της Intertranslations που ειδικεύονται σε ιατροφαρμακευτικές μεταφράσεις κατέχουν την απαραίτητη γνώση και τα προσόντα για την παροχή μεταφράσεων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Η γλωσσική ευχέρεια και η ιατρική πείρα διασφαλίζουν την αποτελεσματική μετάφραση ακριβείας ενός ιατρικού κειμένου από μία γλώσσα σε μια άλλη. Οι απαιτήσεις των διαφόρων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, των φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης, των ασφαλιστικών εταιρειών και των δημόσιων υπηρεσιών διαχείρισης υγείας, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Σε αυτόν τον τομέα, τα ζητήματα εμπιστευτικότητας και μη κοινοποίησης είναι υψίστης σημασίας.

Οι ιατροφαρμακευτικές μεταφράσεις αφορούν ζωές. Η Intertranslations, με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης αυτής απασχολεί για τα σχετικά έργα αποκλειστικές ομάδες με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των ιατροφαρμακευτικών μεταφράσεων ενώ χρησιμοποιεί εξειδικευμένες μεταφραστικές μνήμες για την εγκυρότητα της ιατροφαρμακευτικής ορολογίας.

Μας εμπιστεύονται

Pfizer SanofiaventisRoche