Μεταφράσεις για την Ενέργεια και το Περιβάλλον

Μεταφράσεις κλάσης Α+++!

Η Intertranslations παρέχει υψηλής ποιότητας μεταφράσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος χάρη στις μεταφραστικές δεξιότητες τη γνώση του αντικειμένου και την εξειδικευμένη τεχνική εμπειρία των μεταφραστών της.

Κάθε ενεργειακή και περιβαλλοντική μετάφραση διεκπεραιώνεται από μεταφραστές που έχουν ως μητρική τη γλώσσα στην οποία μεταφράζεται το κείμενο και κατέχουν άριστα την ορολογία που χρησιμοποιούν οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και εταιρείες στο κλάδο της ενέργειας.

Οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές μεταφράσεις έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο για την ασφάλεια των δεδομένων όσο και για την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή. Δείτε πως η πιστοποιημένη με DIN και ISO Intertranslations υπερκαλύπτει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες από πλευράς ασφαλείας.

Η Intertranslations μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τις δικές σας μεταφραστικές μνήμες και γλωσσάρια, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η συνοχή στην ποιότητα των μεταφράσεων αλλά και προκύπτουν οικονομικά οφέλη για την εταιρεία σας.

Μας εμπιστεύονται

NeonEnergy VestasEnolia