Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών

Απαλλαγείτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών τώρα!

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από το μεταφραστικό γραφείο Intertranslations είναι ισότιμες με τις επίσημες μεταφράσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εφαρμόζουμε στο ακέραιο τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και προσφέρουμε άμεσες, αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις για τους πελάτες μας. O χρόνος παράδοσης είναι σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με αυτόν του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε αυθημερόν επικυρωμένες μεταφράσεις.

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις της Intertranslations έχουν την ίδια απολύτως ισχύ με αυτές της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με επιπλέον οφέλη:

• Πολύ καλύτεροι χρόνοι, ακόμη και αυθημερόν περαίωση

• Καλύτερες τιμές

• Καλύτερη ποιότητα

• Δεν απαιτείται αναμονή σε ουρές

• Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, παραλαβή και παράδοση μέσω courier, εντελώς δωρεάν