Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Intertranslations δίνει απόλυτη προτεραιότητα και φροντίζει ενδελεχώς για την ασφάλεια των δεδομένων σας

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Η Intertranslations είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών και αναφορών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας προς όφελος του πελάτη.

Οποιαδήποτε προσωπικά ή αναγνωριστικά δεδομένα εισαχθούν από τον πελάτη στη φόρμα προσφοράς, όπως όνομα πελάτη, εταιρική διεύθυνση και στοιχεία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, προστατεύονται από την πολιτική εμπιστευτικότητας και μη κοινοποίησης της εταιρείας μας.

Η εταιρεία έχει καθιερώσει την παρούσα πολιτική για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της.

Στόχος πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ενόσω ο πελάτης βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Intertranslations, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης οποιωνδήποτε μεταφραστικών υπηρεσιών της Intertranslations.