Εγγύηση

Εγγυόμαστε, με διεθνείς πιστοποιήσεις, την ασφάλεια των δεδομένων σας

Εγγύηση

Η Intertranslations είναι μια από τις πρωτοπόρες μεταφραστικές εταιρείες σε επίπεδα πιστοποιήσεων σε ασφάλειας δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πέρα από τις βασικές Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας, η Intertranslations κατέχει μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών:

ISO/IEC 27001:2013
ISO 9001:2008
ISO 17100:2015
EN 15038:2006

 

Πιστοποιήσεις

Η Intertranslations κατέχει μια σειρά από πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας από διεθνείς οργανισμούς που τη διαφοροποιούν όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Η Intertranslations είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών και αναφορών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας προς όφελος του πελάτη.

Εμπιστευτικότητα

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε τη σύμβαση με βάση την οποία οι πελάτες και η Intertranslations προχωράνε στη συνεργασία με την ανάθεση κάθε μεταφραστικού έργου. Η σύμβαση περιέχει, εκτός των άλλων, τις υποχρεώσεις του κάθε μέρους προς το άλλο.

Ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην:
Intertranslations Α.Ε.

Καταχωρημένη διεύθυνση:
Intertranslations Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 4 Καλλιθέα
Αθήνα 17676
Ελλάδα

Τοποθεσία Εγγραφής:
Ελλάδα